U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Patrones St. Catharina

In diverse naslagwerken worden meerdere St. Catharina's vermeld. Het enige aanknopingspunt was dat de huidige hervormde kerk, ook toegewijd aan St. Catharina, vroeger de rooms-katholieke kerk van Zoutelande is geweest, met eveneens St. Catharina als Patrones. 

 

Uit de geschiedenis van de Hervormde Kerk bleek dat deze kerk voor de eerste keer vermeld werd in 1279. Met deze aanwijzing en wat brainstormen was de oplossing van het probleem eenvoudig. Omdat de andere St. Catharina's leefden ná 1279, is de conclusie dat de patrones van de R.K. Toeristenkerk Catharina van Alexandrië moet zijn.

 

Catharina van Alexandrië is een heilige, maagd en martelares, die ten tijde van keizer Maxentius Daia (305-312) de marteldood gestorven zou zijn. Historisch gezien is echter niets vast te stellen. Haar wijd verbreide verering dankt zij aan een verhaal van de legendarische Passio over haar marteldood. 

 

Volgens deze legende was Catharina (Grieks = de altijd reine) een voorname, geleerde christelijke jonkvrouw uit Alexandrië, die op achtienjarige leeftijd tegenover vijftig heidense wijsgeren, die haar op bevel van Keizer Maxentius strikvragen moesten stellen, het christelijke geloof zo overtuigend wist te verdedigen, dat allen zich bekeerden en nog vóór haar als martelaars stierven op de brandstapel. Zelf zou zij op een rad met scherpe spijkerpunten worden gefolterd. Toen dit tijdens haar gebed brak, werd zij vervolgens onthoofd.

 

Een latere overlevering voegt hieraan toe dat zij door engelen naar de berg Sinaï werd gebracht en daar is begraven. 

Rond 800 ontdekte men haar graf, dat weldra een zeer bezochte bedevaartplaats werd. Pelgrims, die het graf bezochten, verspreidden haar verering. Om haar graf te beschermen ontstond zelfs een ridderorde van de Heilige Catharina.