U gebruikt een verouderde browser. Wij raden u aan een upgrade van uw browser uit te voeren naar de meest recente versie.

Verslag 50 jarig jubileum 2009 

'Stralend jubileum toeristenkerk Zoutelande' 

Tijdens een bijzondere eucharistieviering is zondag 7 juni, op het feest van de Heilige Drie-eenheid, het vijftigjarige bestaan van de toeristenkerk Sint Catharina aan de Bosweg in Zoutelande gevierd. 

Tekst: Peter Vrancken 

 

Geschiedenis 

De jubileumviering vond, op de kop af vijftig jaar na de inzegening van de toeristenkerk in Zoutelande, plaats. Het was indertijd pastoor Snel van de Petrus en Paulusparochie in Middelburg die, met volmacht van de toenmalige bisschop Baeten, van start ging met het toeristenpastoraat in Zoutelande. 

 

De toeristenkerk werd toegewijd van Sint Catharina, de patrones van de voormalige parochiekerk van Zoutelande, die in de tweede helft van de dertiende eeuw werd gesticht. Zo’n driehonderd jaar later, kort na de beeldenstorm in 1566, werd deze kerk voor rooms-katholieke erediensten gesloten. 

 

De weg naar de opening van de toeristenkerk bleek niet eenvoudig, zo haalde pastoor Paul de Maat uit de geschiedenisboeken. ,,Pastoor Snel ijverde al vanaf 1947 voor de bouw van een toeristenkerk, nadat katholieke badgasten, verscheidene met grote gezinnen en veelal afkomstig uit Brabant en Limburg, herhaaldelijk hadden gevraagd of het niet mogelijk was om tenminste op de zondagen in Zoutelande de heilige mis bij te wonen. Want de afstand naar Middelburg was, met de beperkte vervoersmogelijkheden van die tijd, te groot. Kerkelijke en wereldlijke autoriteiten dienden met de bouw in te stemmen en dat vroeg veel tijd, aldus pastoor De Maat. 

 

Maar op 7 juni 1959, ongeveer twaalf jaar nadat de eerste stappen waren gezet door pastoor Snel, kon de Sint Catharinakerk dan eindelijk als godshuis worden ingezegend. Gedurende de periode 1959 – 1964 gingen priesters uit Middelburg en Vlissingen in de vieringen voor. 

 

In 1964 vroeg de toenmalige bisschop van Breda aan de paters van de Heilige Harten in het Brabantse Bavel of zij bereid waren de diensten te verzorgen. Pater Johan van Berkel begon ermee in het toeristenseizoen 1964 – 1965. Van Berkel kwam  -tot 2006-  ieder weekend, met zijn bromfiets, vanuit Bavel naar Zoutelande. Later ging ook pater Michel Rameckers in de vieringen voor. 

 

Halverwege de jaren zeventig werd een werkgroep samengesteld, die voor de noodzakelijke ondersteuning ging zorgen. Op 29 juli 2008 overleed pater Johan (Johannes) van Berkel ss.cc op de gezegende leeftijd van 91 jaar in verzorgingshuis Mariahof in Tilburg. 

 

Vorig jaar nam pater Michel Rameckers, bij het naderen van zijn 84-ste verjaardag en na veertig jaar trouwe dienst, afscheid. 

 

,,Rameckers wilde aanvankelijk missionaris worden, maar zijn missie lag uiteindelijk niet overzee, maar áán zee, de Zeeuwse kust, in Zoutelande. 

 

Het was bisschop Ernst die hem vroeg om een deel van zijn vrije tijd aan de toeristenkerk in Zoutelande te wijden’’, weet pastoor De Maat nog. 

,,Ik heb het altijd graag gedaan. Het is toch een hele bijzondere kerk, met een heel aparte sfeer. Ik ben er erg blij om, dat de toeristenkerk door blijft gaan’’, aldus pater Michel Rameckers, die vandaag uiteraard en als bijzondere eregast,  ook aanwezig was tijdens de drukbezochte eucharistieviering. 

 

Cijfers 

In het toeristenseizoen 2008 werden in de openluchtkerk van Zoutelande twintig vieringen gehouden, waarvan vijf communievieringen. Tijdens deze vieringen konden 

1.846 bezoekers worden verwelkomd. Van hen bleef iets minder dan de helft na afloop van de vieringen een kopje koffie drinken. 

 

Apostolische zegen voor echtpaar Gerrits 

Voor het echtpaar Gerrits uit Meliskerke had emeritusbisschop Ernst aan het einde van de jubileumviering een verrassing bij zich: de apostolische zege van paus Benedictus als waardering voor de vele werkzaamheden die Johan Sebastiaan M. Gerrits en Geertruida Theodora B. Gerrits-Tempels gedurende precies een kwart eeuw voor de strandkerk in Zoutelande hebben verricht. 

 

Het echtpaar Gerrits, beiden 78 jaar, verhuisde een kwart eeuw geleden van Bergen op Zoom naar Meliskerke. ,,Daar woonden weinig katholieken en toen we daar kwamen wonen hebben ze ons onmiddellijk gestrikt voor de strandkerk’’, herinnert Hans Gerrits zich nog. ,,En daar hoefden we niet lang over na te denken.’’ 

 

Mevrouw Gerrits zorgt voor het traditionele kopje koffie na afloop van de vieringen. Echtgenoot Hans opent de strandkerk, maakt het altaar klaar en was door de week ook nog regelmatig het gras aan het maaien. ,,Maar ik loop nu wat moeilijk, dus dat lukt me helaas niet meer.’’ 

 

,,Het is jammer’’, vervolgt Hans Gerrits, ,,dat onze werkgroep steeds kleiner wordt en dat er nauwelijks nieuwe vrijwilligers bijkomen. Maar we blijven proberen om nieuwe vrijwilligers te vinden’’, klinkt het strijdvaardig. 

 

Bijzondere sfeer 

Emeritusbisschop Hubertus Ernst, inmiddels 94 jaar oud, zat zelf achter het stuur van de auto die hem naar Zoutelande bracht om in deze bijzondere viering voor te gaan. In zijn preek had hij ook een speciaal woordje voor de Duitse gasten. ,,Wir sind ihnen dankbar’’, aldus Ernst, die vervolgens zijn preek nog eens kort in het Duits samenvatte voor de Duitse toeristen, die de strandkerk aan de Bosweg steeds weer weten te vinden. 

 

Toen Hubertus Ernst bisschop van Breda was, maakte hij al eens een rondgang langs de Zeeuwse strandkerken, zo herinnert hij zich nog. ,,Wat een prachtige sfeer’’, constateerde de emeritusbisschop, zondag na afloop van de viering opnieuw, waar hij talloze handen schudde en vele oude bekenden tegen kwam. 

Bron: RKwalcheren.nl